DOM POGRZEBOWY przy zak??adzie pogrzebowym ul. Tumska 2

Dysponujemy nowoczesnym domem pogrzebowym, w którym rodziny i znajomi mog? godnie, w komfortowych warunkach po??egna? osob? zmar???

  • w??asna kaplica pozwalaj?ca naszym klientom na odmawianie ró??a??ca od dnia ??mierci do dnia pogrzebu
  • pomieszczenie ch??odnicze spe??niaj?ce wszelkie normy, wymogi i standardy europejskie
  • pomieszczenie do mycia i ubierania zmar??ych
  • jedyne miejsce w Che??m??y, gdzie mo??na przygotowa? osob? zmar??? do pogrzebu (umy?, ubra?, wykona? kosmetyk? po??miertn?) i przechowa? w trumnie lub bez
projekt i wykonanie: nikograf.pl